اطلاعیه مهم در خصوص ثبت نام وام‌های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان

(( لطفاً به دقت مطالعه گردد))


قابل توجه دانشجویانی که تا کنون نسبت به ثبت نام وام مربوطه خود در پرتال دانشجویی صندوق رفاه اقدام نموده و پیامک آن را نیز دریافت نموده‌اند

میرساند نظر به بخشنامه جدید صندوق رفاه دانشجویان درخصوص مدارک و زمان ثبت و ارسال وام‌های دانشجویی ، از دانشجویان عزیز تقاضامندیم

نسبت به تحویل مدارک مربوطه خود در تاریخ‌های یادشده اقدام نمایند. بدیهی است با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته عدم ارائه مدارک و مستندات

به معنی انصراف دانشجو از وام مربوطه می‌باشد. لذا خواهشمندیم نهایت دقت در تحویل مدارک را لحاظ فرمایند

نکات مهم:

کلیه دانشجویانی که برای نخستین بار درخواست وام نموده و پیامک آن را نیز دریافت نموده‌اند بایستی نسبت به تحویل اصل سند تعهد محضری به همراه کپی از آخرین حکم کارگزینی ضامن به کارشناس وام مربوطه اقدام نمایند.
(( ضامن می‌بایست حتماً کارمند رسمی و یا پیمانی ادارات دولتی و یا نهادهای نظامی باشد. بازنشستگان میبایست گواهی کسر از حقوق از سازمان متبوعه خود ارائه نمایند))

دانشجویان مقطع دکتری فقط می‌توانند یکی از انواع وام‌های بانک توسعه تعاون و تحصیلی ویژه دکتری را درخواست نمایند.
موارد وام ضروری شامل خریدعینک، لوازم آموزشی، کتب تخصصی، قهرمان ورزشی ،روشندل و..... می باشد..
متقاضیان دانشکده کشاورزی می توانند به دفترمدیریت دانشجویی در پردیس امیرآباد ( خانم توکلی )مراجعه نمایند

راهنمای تصویری نحوه ثبت وام در پرتال دانشجویی صندوق رفاه

کانال اطلاع رسانی صندوق رفاه به نشانی @Birjandrefah پل ارتباطی میان صندوق رفاه دانشجویان و شما دانشجوی عزیز

 

ردیفنوع واممدارک مربوطهتاریخ تحویل مدارککارشناس مربوطه
1

تحصیلی ویژه دکتری

( ویژه جاماندگان از وام سه ماهه بهار و تابستان 96)

فرم شماره 1 دکتری

فرم شماره 2

7/1 لغایت 7/5

(یکم تا 5 مهر ماه )

آقای حمیدزاده
2

تحصیلی ویژه دکتری

(سه ماهه اول)

فرم شماره 1

فرم شماره 2

7/1لغایت 7/15
(یکم تا پانزدهم مهرماه )

آقای حمیدزاده

3تحصیلی بانک توسعه تعاونفرم ویژه بانک توسعه تعاون7/1 لغایت 7/15
(یکم تا پانزدهم مهرماه )

آقای حمیدزاده

 

 

3ضروری ویژه دکتری

فرم درخواست وام ضروری ویژه دکتری

ارائه فاکتور خرید مربوطه

7/10 لغایت 7/15
(دهم لغایت پانزدهم مهرماه)
آقای حمیدزاده
4تحصیلی و شهریه-------------7/10 لغایت7/15خانم ابراهیمی
5ضروریارائه فاکتورخرید مربوطه7/10 لغایت7/15آقای خراشادی زاده
6

ودیعه مسکن

(ویژه دانشجویان متاهل)

اصل قولنامه بهمراه کپی آن+ کپی از صفحات سند ازدواج7/10 لغایت 7/15آقای خراشادی زاده
7ازدواجکپی از صفحات سند ازدواج7/10 لغایت 7/15آقای خراشادی زاده
8زیارت عتبات عالیات کشورعراق7/10 لغایت 7/15

آقای خراشادی زاده