قابل توجه کلیه دانشجویانی که تمایل دارند در تابستان از امکانات خوابگاهی استفاده نمایند می توانند با مراجعه به لینک های ذیل نسبت به اطلاع از نحوه ثبت نام خوابگاهی اقدام نمایند.

* خوابگاه پسرانه یاس

* خوابگاه دخترانه عفت