قابل توجه کلیه دانشجویان پسر متقاضی خوابگاه افق در سال 96-95
 
این خوابگاه با مجوز از دانشگاه بیرجند در ترم بهمن ماه 95 با امکانات ذیل از دانشجویان ثبت نام به عمل می آورد.
 
امکانات رفاهی شامل:
هر اتاق: مجهز به تخت و تشک، میز ناهارخوری، صندلی، یخچال، کمد، جالباسی، تلویزیون و دستگاه دیجیتال، موکت وفرش
 
امکانات عمومی شامل:
اینترنت، کولر، شوفاژ، تصفیه آب، تلفن کارتی، سالن مطالعه، جاکفشی، اجاق گازو...
هزینه اتاق:2 نفره بدون تلویزیون: 350/000 تومان
هزینه اتاق:4 نفره ویژه با تلویزیون: 500/000 تومان
هزینه اتاق:6 نفره: 350/000 تا 420/000 تومان
هزینه اتاق: 8 نفره 320/000 تومان
هزینه اتاق: 10 نفره 330/000تومان
هزینه ودیعه هر نفر مبلغ 30/000 تومان می باشد.
 
 
شماره حساب کارت بانک پاسارگاد به نام پرویز حیران5022291032920694
شماره حساب بانک ملت به نام پرویز حیران 69675504/36
 
تلفن مسئول: 09151613124
تلفن سرپرست: 09152643124
تلفن خوابگاه:32239382 -056
 
 
آدرس:خیابان مدرس- مدرس 19-پلاک 17