(( اطلاعیه مهم خوابگاهی))

ضمن تبریک فرا رسیدن سال جدید بدینوسیله به اطلاع دانشجویان خوابگاهی میرساند کلیه خوابگاههای دانشجویی از ساعت 12 ظهر روز یکشنبه مورخ 13 فروردین ماه 96 فعال و آماده اسکان دانشجویان محترم خوابگاهی خواهد بود.

لازم است دانشجویان محترم به تاریخ شروع به کار خوابگاهها بعد از تعطیلات نوروزی توجه لاز م را داشته باشند                                                                              (( اداره امور خوابگاهها))