صبح امروز چهارشنبه مورخ 24/9/95 مراسم تودیع و معارفه ریاست اداره رفاه دانشجویان و معاونت مدیر دانشجویی در محل اداره رفاه دانشجویان برگزار گردید. این مراسم که با حضور معاونت دانشجویی و مدیر دانشجویی و جمعی از همکاران حوزه دانشجویی برگزار گردید از آقای منصوری ریاست اسبق اداره رفاه دانشجویان تقدیر و خانم یوسفی به عنوان ریاست اداره رفاه دانشجویان معرفی گردید. همچنین آقای منصوری به عنوان معاون مدیر دانشجویی معرفی گردید

moarefeh1