نشست صمیمی همکاران حوزه معاونت دانشجویی وفرهنگی و اجتماعی با حضور ریاست دانشگاه آقای دکتر خامسان و همچنین معاونت فرهنگی و اجتماعی و سرپرست معاونت دانشجویی آقای دکتر قادری درمحل سالن جلسات ریاست دانشگاه برگزارگردید. در ابتدای جلسه اقای دکتر قادری ضمن بیان اهمیت دو موضوع دانشجو وفرهنگ و تاکید بر ماموریت حوزه دانشجویی و فرهنگی بیان داشت که وظیفه اصلی ما این است که فرهنگ را در میان دانشجویان ترویج دهیم و باید نگاه ویژه ای به حوزه دانشجو فرهنگ داشته باشیم. پس از ایشان همکاران و مدیران به بیان دیدگاههای خود در زمینه مسائل کلی دو بخش دانشجویی و فرهنگی پرداختند . آقای دکتر خامسان ریاست دانشگاه نیز پس از استماع صحبتهای حضار  ضمن عرض تبریک به معاونت جدید ، و ارزوی موفقیت برای ایشان به بیان دیدگاههای خود در زمینه دانشجویی و فرهنگی پرداخت و تاکید کرد: هدف اصلی دانشگاه تربیت نسلی است که آن نسل به درد دانشگاه و جامعه بخورد. وی ضمن تاکید بر نقش فرهنگ در دانشگاه اضافه کرد،فرهنگ در ذات ماست. جلسه با صحبتهای آقای دکتر قادری به پایان رسید.

20180613 07414720180613 073940

 

 

g