قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی وام ( اعم از دانشجویان روزانه و نوبت دوم )

دانشجویان متقاضی وام های روزانه و نوبت دوم و وام ویژه دکتری با توجه به زمان محدود اعلام شده از صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم (25 آذر ماه لغایت دهم بهمن ماه 95) می بایست از طریق پرتال دانشجویی صندوق رفاه خود به ادرس www.bp.swf.ir نسبت به پیش ثبت نام خود اقدام نمایند . بدیهی است عدم ثبت نام اولیه در پرتال مذکور به منزله عدم ثبت نام میباشد. دانشجویانی که تا کنون تعهد نامه محضری جهت ضامن را به کارشناس اداره رفاه تحویل ننموده اند می بایست تا پایان مهلت ثبت نام به این امر اقدام نمایند.

اداره رفاه دانشجویان