منو اصلی


نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
برگزاری مسابقات جشنواره بهاره کارکنان دانشگاه نوشته شده توسط امین برفی 29
برگزاری مسابقات کارکنان جهت اعزام به مسابقات منطقه 9ورزش کشور نوشته شده توسط امین برفی 27
تبریک به تیم های مقام آور مسابقات دانشجویی و کارکنان دانشگاه نوشته شده توسط امین برفی 31
نتایج مسابقات تنیس روی میز دانشجویان پسر.گرامیداشت دهه مبارک فجر نوشته شده توسط امین برفی 22
گزارش مسابقات برگزار شده به مناسبت دهه مبارک فجر.در بخش های دانشجویی و کارکنان نوشته شده توسط امین برفی 33
گزارش مسابقات برگزار شده به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر در بخش دانشجویان دختر نوشته شده توسط امین برفی 26
مسابقات گرامیداشت دهه مبارک فجر(کارکنان و دانشجویان) نوشته شده توسط امین برفی 30
نتایج مسابقات شنا دانشجویان دختربه مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر نوشته شده توسط امین برفی 24
نتایج مسابقات کاراته دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان نوشته شده توسط امین برفی 31
نتایج مسابقات شنا دانشجویان به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر(برادران) نوشته شده توسط امین برفی 38