منو اصلی


 • کسب مقام دوم مسابقات والیبال کارکنان منطقه9 ورزش کشور
  کسب مقام دوم مسابقات والیبال کارکنان منطقه9 ورزش کشور
 • شرکت نمایندگان انجمن های ورزشی در گرامیداشت روز جهانی ورزش دانشگاه
  شرکت نمایندگان انجمن های ورزشی در گرامیداشت روز جهانی ورزش دانشگاه
 • حضور نمایندگان انجمن های ورزشی در روز جهانی ورزش دانشگاهی
  حضور نمایندگان انجمن های ورزشی در روز جهانی ورزش دانشگاهی
 • کسب مقام اول مسابقات آمادگی جسمانی دانشگاههای منطقه9 ورزش کشور توسط تیم دانشگاه بیرجند
  کسب مقام اول مسابقات آمادگی جسمانی دانشگاههای منطقه9 ورزش کشور توسط تیم دانشگاه بیرجند