۱۱۸ دانشگاه بیرجند

پیش شماره VOIP دانشگاه بیرجند: 3102-056


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
احمدخامسانپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه روانشناسی و مشاورهعضو هیات علمی6813
سیدوحیداسلامیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتمعاون اداری ومالی دانشگاه286
حمیدرضانجفیمعاونت پژوهشی و فناوری اطلاعات/دفتر رییسمعاون پژوهش و فناوری2001
محسنآیتیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/دفتر رییسمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی3001
محمدقادرقادریپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتمعاون دانشجویی286-326
محمدقاسمی گلمعاونت پژوهشی و فناوری اطلاعات/مدیریت امور فناوری اطلاعاتمدیر فناوری اطلاعات2901
منصورمسگرانیحوزه ریاست/دفتر ریاستمسئول دفتر ریاست1000
سامانفرزینپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه باستان شناسیعضو هیات علمی - مدیر روابط عمومی134
محمدحسنرفیعی زادهپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت روابط عمومیکارشناس مسئول روابط عمومی28632202245
محمودرضاتولامعاونت پژوهشی و فناوری اطلاعات/مدیریت امور فناوری اطلاعاتمعاون مدیر فناوری اطلاعات2902
آخرین ویرایش۱۶ فروردین ۱۳۹۹