آرشیو دستاوردها

چاپ مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند در معتبرترین ژورنال بین المللی فیزیک

چاپ مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند در معتبرترین ژورنال بین المللی فیزیک

عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند در همکاری مشترک با استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، نشان دادند که آب می تواند تحت شرایط و طراحی مناسب بدون افت فشار قابل ملاحظه از طریق ایجاد یک پل در شکاف نانو مقیاس بین دو نانو لوله کربنی منتقل شود.

بیشتر