گزارش تصویری انجام اقدامات نظافتی و بهداشتی مجموعه خوابگاه‌های دانشگاه همزمان با تعمیرات اساسی تابستانه

۰۸ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۴:۲۷ کد : ۹۱۸۱ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۵۴۲
گزارش تصویری انجام اقدامات نظافتی و بهداشتی مجموعه خوابگاه‌های دانشگاه همزمان با تعمیرات اساسی تابستانه

گزارش تصویری از  اقدامات نظافتی و بهداشتی مجموعه خوابگاه‌های دانشگاه و تعمیرات اساسی تابستانه