اخبار دانشکده ها

انتصاب مدیر گروه آموزشی زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

انتصاب مدیر گروه آموزشی زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دکتر احمد خامسان، رئیس دانشگاه بیرجند، طی ابلاغی دکتر جلیل اله فاروقی هندوالان، عضو هیأت علمی گروه ‏آموزشی زبان انگلیسی را به مدت دوسال به سمت مدیر گروه آموزشی زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم ‏انسانی منصوب کرد.‏

ادامه مطلب
انتصاب مدیر گروه آموزشی حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی

انتصاب مدیر گروه آموزشی حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی

طی ابلاغی از سوی دکتر احمد خامسان، رئیس دانشگاه بیرجند، دکتر احمد خسروی، عضو ‏هیأت علمی گروه آموزشی حقوق دانشگاه به مدت دو سال به سمت مدیر گروه آموزشی حقوق ‏دانشکده ادبیات و علوم انسانی منصوب شد.‏

ادامه مطلب